Неофіційний форум Інституту Економіки, Менеджменту та Міжнародного Бізнесу НТУ Форвард-2017  

Назад   Неофіційний форум Інституту Економіки, Менеджменту та Міжнародного Бізнесу НТУ "ХПІ" > ЧаПи

Примітки

BB-код
BB-код - це набір теґів, що базується на мові HTML, з якою Ви вже можете бути знайомі. ВВ-коди дозволяють додавати у Ваші дописи та повідомлення форматування таким же чином, як і HTML, але ВВ-коди мають простіший синтаксис і ніколи не псують загальне компонування сторінок, які Ви переглядаєте. Можливість використання ВВ-кодів встановлюється адміністратором на основі розділ-від-розділу, тому при публікації нового допису слід ознайомитися з правилами форуму.

Нижче наведено список теґів ВВ-кодів, які можна використовувати для форматування дописів та повідомлень.
Список BB-кодів
[b], [i], [u] Товстий / Курсив / Підкреслений
[color] Колір
[size] Розмір шрифту
[font] Шрифт
[highlight] Виділення
[left], [right], [center] Ліворуч / Право / Центр
[indent] Відступ
[email] Посилання е-пошти
[url] Посилання URL
[thread] Посилання на тему
[post] Посилання на допис
[list] Маркери / Додаткові списки
[img] Зображення
[code] Код
[php] Код PHP
[html] Код HTML
[quote] Цитата
[noparse] Зупинити ведення синтаксичного аналізу ВВ-коду
[attach] Долучення
[Attention] Attention
[Help] Help
[Info] Info
[Notice] Notice
[Warning] Warning
Хибне використання BB-коду:
  • [url] www.example.com [/url] - не ставте пробілів всередині задужкованого коду та тексту, до якого застосовується цей код.
  • [email]myname@domain.com[email] - останні квадратні дужки повинні містити косу риску (слеш) ([/email])

Товстий / Курсив / Підкреслений
Теґи [b], [i] й [u] дозволяють зробити текст товстим, курсивним і підкресленим.
Використання [b]Значення[/b]
[i]Значення[/i]
[u]Значення[/u]
Приклад [b]Цей текст товстий[/b]
[i]Цей текст курсивний[/i]
[u]Цей текст підкреслений[/u]
Результат Цей текст товстий
Цей текст курсивний
Цей текст підкреслений

Колір
Теґ [color] змінює колір тексту.
Використання [color=Параметр]Значення[/color]
Приклад [color=blue]Цей текст синий[/color]
Результат Цей текст синий

Розмір шрифту
Теґ [size] дозволяє змінювати розмір шрифту.
Використання [size=Параметр]Значення[/size]
Приклад [size=+2]Цей текст вдвічі більший за нормальний[/size]
Результат Цей текст вдвічі більший за нормальний

Шрифт
Теґ [font] змінює шрифт.
Використання [font=Параметр]Значення[/font]
Приклад [font=courier]Цей текст написаний шрифтом Courier[/font]
Результат Цей текст написаний шрифтом Courier

Виділення
Теґ [highlight] дозволяє виділити текст.
Використання [highlight]Значення[/highlight]
Приклад [highlight]Цей текст виділений[/highlight]
Результат Цей текст виділений

Ліворуч / Право / Центр
Теґи [left], [right] і [center] вирівнюють текст по лівій чи правій межі, а також по центру.
Використання [left]Значення[/left]
[center]Значення[/center]
[right]Значення[/right]
Приклад [left]Цей текст вирівняний ліворуч[/left]
[center]Цей текст вирівняний по центру[/center]
[right]Цей текст вирівняний праворуч[/right]
Результат
Цей текст вирівняний ліворуч
Цей текст вирівняний по центру
Цей текст вирівняний праворуч

Відступ
Теґ [indent] дозволяє зробити відступ.
Використання [indent]Значення[/indent]
Приклад [indent]Цей текст з відступом[/indent]
Результат
Цей текст з відступом

Посилання е-пошти
Теґ [email] дозволяє вставити посилання на адресу е-пошти. Скориставшись додатковим параметром можна зробити посиланням е-пошти будь-який текст.
Використання [email]Значення[/email]
[email=Параметр]Значення[/email]
Приклад [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Щоб надіслати е-пошту, натисніть тут[/email]
Результат j.doe@example.com
Щоб надіслати е-пошту, натисніть тут

Посилання URL
Теґ [url] дозволяє вставляти посилання на веб-сторінки чи файли. З додатковими параметрами можна зробити назву посилання.
Використання [url]Значення[/url]
[url=Параметр]Значення[/url]
Приклад [url]http://hpi.kh.ua/forum[/url]
[url=http://hpi.kh.ua/forum]Неофіційний форум Інституту Економіки, Менеджменту та Міжнародного Бізнесу НТУ "ХПІ"[/url]
Результат http://hpi.kh.ua/forum
Неофіційний форум Інституту Економіки, Менеджменту та Міжнародного Бізнесу НТУ "ХПІ"

Посилання на тему
Теґ [thread] дозволяє зробити посилання на тему використовуючи її ідентифікаційний номер (ID). З додатковими параметрами можна зробити назву посилання.
Використання [thread]Номер (ID) теми[/thread]
[thread=Номер (ID) теми]Значення[/thread]
Приклад [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Натисніть тут![/thread]
(Пам'ятайте: ID теми/допису подано лише для прикладу і цих тем/дописів може насправді і не бути.)
Результат http://hpi.kh.ua/forum/showthread.php?t=42918
Натисніть тут!

Посилання на допис
Теґ [post] дозволяє зробити посилання на конкретний допис використовуючи його ідентифікаційний номер (ID). З додатковими параметрами можна зробити назву посилання.
Використання [post]Номер (ID) допису[/post]
[post=Номер (ID) допису]Значення[/post]
Приклад [post]269302[/post]
[post=269302]Натисніть тут![/post]
(Пам'ятайте: ID теми/допису подано лише для прикладу і цих тем/дописів може насправді і не бути.)
Результат http://hpi.kh.ua/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Натисніть тут!

Маркери
Теґ [list] дозволяє створювати прості і номеровані списки з різними можливостями. у межах значення теґа, кожний маркер повинен визначений теґом [*].
Використання [list]Значення[/list]
Приклад [list]
[*]Приклад 1
[*]Приклад 2
[/list]
Результат
  • Приклад 1
  • Приклад 2

Додаткові списки
Теґ [list] також дозволяє створювати розширені списки з різноманітними варіатами. Для нумерованого списку параметр повинен мати занчення "1". Для алфавітного списку з великими літерами - значення "A", з маленькими літерами - значення "а". Для великих римських цифр - "I", для маленьких - "i".
Використання [list=Параметр]Значення[/list]
Приклад [list=1]
[*]Приклад 1
[*]Приклад 2
[/list]

[list=a]
[*]Приклад 1
[*]Приклад 2
[/list]
Результат
  1. Приклад 1
  2. Приклад 2
  1. Приклад 1
  2. Приклад 2

Зображення
Теґ [img] дозволяє вставляти зображення у межах допису. При комбінуванні з теґом [url] зображення можна зробити у вигляді посилань.
Використання [img]Значення[/img]
Приклад [img]http://hpi.kh.ua/forum/images/orange_g/statusicon/forum_new.gif[/img] (Без посилання)

[url=http://www.example.com] [img]http://hpi.kh.ua/forum/images/orange_g/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (У вигляді посилання)
Результат (Без посилання)

(У вигляді посилання)

Код
Теґ [code] призначений для публікації у дописі прикладів різноманітних кодів. За допомогою спецформатування код буде відображатись, але не виконуватись.
Використання [code]Значення[/code]
Приклад [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Результат
Код:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Код PHP
Теґ [php] виконує ту ж функцію, що й теґ [code]. Різниця в тім, що він підсвічує синтаксис мови PHP. Хоча цей теґ і розроблявся для мови PHP, але він може працювати і з іншими мовами.
Використання [php]Значення[/php]
Приклад [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Результат
Код PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Код HTML
Теґ [html] дозволяє виділити у тексті теґи форматування HTML.
Використання [html]Значення[/html]
Приклад [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Результат
Код HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Цитата
Теґ [quote] дозволяє цитувати дописи.
Використання [quote]Цитата[/quote]
[quote=Псевдо]Значення[/quote]
Приклад [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;927]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Результат

Зупинити ведення синтаксичного аналізу ВВ-коду
Теґ [noparse] дозволяє скасувати розпізнавання (parsing) ВВ-кодів.
Використання [noparse][b]Значення[/b][/noparse]
Приклад [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Результат [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Долучення
Теґ [attach] дозволяє відображати долучення у тілі дописів, як внизу. Це показує лише ті долучення, які стосуються відповідного допису.
Використання [attach]Номер долучення[/attach]
Приклад [attach]12345[/attach]
Результат

Attention
Используется для различных объявлений и т.п.
Використання [Attention]Значення[/Attention]
Приклад [attention]Внимание! Внимание![/attention]
Результат [attention]Внимание! Внимание![/attention]

Help
Используется для сообщений о помощи
Використання [Help]Значення[/Help]
Приклад [help]Помогите пожалуйста![/help]
Результат [help]Помогите пожалуйста![/help]

Info
Используется для выделения полезной и важной информации.
Використання [Info]Значення[/Info]
Приклад [info]Так будет выглядеть информация с использованием этого BB кода[/info]
Результат [info]Так будет выглядеть информация с использованием этого BB кода[/info]

Notice
Используется для важных уведомлений.
Використання [Notice]Значення[/Notice]
Приклад [notice]Так будет выглядеть уведомление[/notice]
Результат [notice]Так будет выглядеть уведомление[/notice]

Warning
Используется для предупреждений.
Використання [Warning]Значення[/Warning]
Приклад [warning]Так будет выглядеть предупреждающее сообщение[/warning]
Результат [warning]Так будет выглядеть предупреждающее сообщение[/warning]


Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:00.

НТУ ХПИ

vBulletin 3.8.11 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010